Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Sales of All Lithium Ion Batteries 2022-01-12 ~ 2025-01-10 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE 12.8V LifePO4 Battery Pack 2021-11-02 ~ Đã xác minh
CE CE sgs CUBE4 Charger 2021-10-27 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE sgs Lifepo4 3.2V prismatic cell 2021-10-27 ~ 2049-12-31 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này