Bởi {0}
logo
Shenzhen Basen Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: LiFePO4 di động/năng lượng Hệ thống lưu trữ/năng lượng mặt trời biến tần/BMS/Pin phụ kiện
Thứ tự xếp hạng3 bán chạy nhất trong Pin Phụ KiệnODM services availableMulti-Language capability: Annual export US $4,934,891Full customization